Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Hans Vandenbulcke: Vlaams Belang mandataris in het Bijzonder Comité (BCSD)

Hans Vandenbulcke: Vlaams Belang mandataris in het Bijzonder Comité (BCSD)
Lokaal @ Vlaams Belang
Hans Vandenbulcke werd in Wilrijk geboren op 19 augustus 1954. Hans is vader van vier zonen en drie kleinkinderen.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben op een studiebureel heeft hij gekozen voor een vaste betrekking bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Daar heeft hij tijdens een loopbaan van bijna 40 jaar verschillende functies uitgeoefend.

Hans Vandenbulcke is een overtuigd Vlaams nationalist en voorstander van een Europa van de Regio’s. Hij streeft naar Vlaamse Onafhankelijkheid zoals de Catalanen en de Schotten strijden voor onafhankelijkheid.

Na 30 jaar lidmaatschap van de Volksunie is hij lid geworden van Vlaams Belang. Voor Vlaams Belang zetelde hij reeds drie legislaturen in de gemeenteraad als raadslid. Naast raadslid was hij ook jaren lid van de commissie financiën, gecoro en RvB Witte Merel.

Zijn interesse op gemeentelijk vlak gaan vooral uit naar milieugebonden materies, ruimtelijke ordening en het verenigingsleven. Hij is reeds jaren gekend in oa Heemkundige Kring en Volley Lint.

Na 18 jaar Lintse gemeenteraad is het tijd voor iets anders. Hans Vandenbulcke zal, vanaf 1 januari 2019, Vlaams Belang vertegenwoordigen in het “Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)” dat overblijft na de inkapseling van de ocmw-raad in de gemeenteraad.