Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Democratisch Lint

Democratisch Lint
Afdeling

Het Vlaams Belang een groot voorstander van directe democratie. Heel concreet vindt onze partij dat de kiezers ook zelf en rechtstreeks hun burgemeester moeten kunnen aanduiden. We willen dus af van het systeem waarbij de burgemeester benoemd wordt door Vlaamse regering op voordracht van een meerderheid in de gemeenteraad. Wie de meeste stemmen haalt, wordt burgemeester.

Een volksraadpleging is de meest rechtstreekse vorm van democratie. Het Vlaams Belang vindt dan ook dat het raadplegen van de inwoners in dit geval bindend moet zijn.

Het Vlaams Belang wil dat de inwoners van onze steden en gemeenten rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid. Daarom moet in het decreet Lokaal Bestuur worden ingeschreven dat een gemeentelijke volksraadplegingbeslissend is. Vlaams Belang wil de bevolking meer inspraak geven via volksraadplegingen of referenda over ingrijpende of omstreden dossiers.

Voor het Vlaams Belang dient de dienstverlening naar de mensen te worden gebracht en niet omgekeerd.

Vlaams Belang wil een zuinig en transparanter bestuur. De gemeenteraden moeten opgewaardeerd worden.

Over het bestaan en de werking van de vele intercommunales hebben de meeste Lintenaren eigenlijk geen weet. Het Vlaams Belang pleit voor een actieve informatie naar de bevolking toe over het bestaan en de werking van alle intercommunales. Het gemeentelijk informatieblad is hiervoor het perfecte medium. Vlaams Belang is ook voorstander om mensen met kennis van zaken in een intercommunale te laten zetelen in plaats van raadsleden van de meerderheid.

Het Vlaams Belang drukt er op dat schaalvergroting niet mag leiden tot een grotere afstand tussen bestuur en burger. De gemeenten moeten het bestuursniveau letterlijk ‘het dichtst bij de burger’ blijven.

Vlaams Belang is geen voorstander dat Lint fusioneert met een andere gemeente. Een schaalvergroting mag niet leiden tot een grotere afstand tussen burger en bestuur. Schaalvergroting niet mag leiden tot een grotere afstand tussen bestuur en burger. De gemeenten moeten het bestuursniveau letterlijk ‘het dichtst bij de burger’ blijven. Voor Vlaams Belang is het essentieel dat de bevolking via een volksraadpleging goedkeuring geeft aan een eventuele fusie.