Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Harmonie Mens-Milieu

Harmonie Mens-Milieu
Afdeling

Vlaams Belang zal haar standpunt niet wijzigen. Wij zijn voor een absolute verkavelingstop. Het Vlaams Belang wenst geen verdere aantasting van de nog beschikbare groene ruimten in Lint voor industrie of bijkomende woonzones. Vlaams belang pleit ervoor om een andere invulling te geven aan het gebied Zevenhuizen. Ook de renovatie van de Kasteelpleinwijk moet gebeuren met inspraak van de bewoners en op maat van de Lintenaren; hoogbouw is uit den boze!

Het principe van”‘de vervuiler betaalt” dient behouden te blijven.

Wij steunen biologische bestrijdingsmethodes met respect voor het milieu maar deinspanningen van de gemeente om het openbaar domein netjes en proper te houden kunnen beter. Lint moet terug een propere gemeente worden!

Voetgangers en fietsers tellen mee in Lint. Fietsinfrastructuur moet degelijk onderhouden worden. Schoolomgevingen moeten fietsvriendelijk worden en autoluw gemaakt worden door oa fietsstraten aan te leggen.

Mede door de inbreng van Vlaams Belang kwam er nieuwe sportinfrastructuur in Lint zodanig dat meer Lintenaren hun sport in de eigen gemeente kunnen beoefenen.

Voor een gezond sociaal weefsel is een rijk en gevarieerd cultuuraanbod noodzakelijk. In het ontmoetingscentrum De Witte Merel wil het Vlaams Belang meer toegankelijkere producties opgevoerd zien. Al te vaak worden te elitaire producties opgevoerd die de gemeente Lint veel geld kosten maar uiteindelijk maar een klein publiek bereiken. Cultuuraanbod niet beperken tot zij die het kunnen bekostigen. Het bruisende verenigingsleven in Lint moet gekoesterd en aangemoedigd blijven.