Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Sociale Gemeente

Sociale Gemeente
Afdeling

Het Vlaams Belang staat voor een sterk sociaal beleid opdat alle Lintenaren een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden.

Een belangrijke uitdaging voor het sociaal beleid is te zorgen voor een aanbod aan sociale huisvesting dat tegemoetkomt aan de vraag; zeker met het oog op de toenemende vergrijzing. Vlaams Belang pleit voor een strikte controle op een rechtvaardige toewijzing; inwoners van Lint zijn daarbij topprioriteit.

De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in de sociale woningbouw in Lint. Het Vlaams Belang wil op de ingeslagen weg verder gaan en bijkomend investeren in meer bejaardenflats. De bestaande sociale woningen dient men maximaal te gebruiken, leegstand is te vermijden.

Het nieuwe WZC Zonnestraal moet verder geoptimaliseerd worden en betaalbaar blijven voor iedere Lintenaar.

Ook in onze residentiële gemeente leven mensen onder de armoedegrens. De echte armoede in Lint blijft vaak verborgen. Daar heeft het gemeentebestuur een belangrijke taak. Het Vlaams Belang wil dat de Welzijnsdiensten van onze gemeente actief op zoek gaan naar armoede. Zij moeten rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening en lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten waarin het lokale bestuur, gemeente/ocmw, een rol speelt, automatisch toekennen aan rechthebbenden. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte groepen, buiten hun wil uit de boot vallen.

Voor het Vlaams Belang blijft het gezin de hoeksteen van onze samenleving. Daarom blijven wijvoorstander van een forse verhoging van de geboortepremie en dringen we aan op eenflexibele kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en speelweken tijdens de vakantie. Tevens is deondersteuning van de thuiswerkende ouder belangrijk.

Vlaams Belang is voor een ruime sociale mix in sociale woonwijken, maar tegen (van bovenaf opgelegde) positieve discriminatie van wie dan ook, tenzij op grond van reële hulpbehoevendheid. Zolang de wachtlijsten lang zijn, is er nog veel werk aan de winkel.