Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Geen helihaven in Lint!

Geen helihaven in Lint!
Lokaal @ Vlaams Belang


Op de eerste gemeenteraad van 2018 kwamen een hondertal buurtbewoners en sympatisanten uit Lint, Kontich en Hove hun ongenoegen uiten over de beslissing van minister Joke Schauvlieghe om toch een milieuvergunning te verlenen aan Heliventure voor de uitbating van een helihaven. Begin januari hadden ze reeds hun ongenoegen laten blijken omdat uitgerekend minister Joke Schauvlieghe aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in de AED filmstudio’s. Een gesprek tussen de minister en het actiecomité leverde niets op.

Tijdens het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad antwoordde de burgemeester op de vragen van het actiecomité. De burgemeester bevestigde dat de gemeente steeds een negatief advies gaf in verband met de helihaven en dat ze nu ook de vergunning zullen aanvechten bij de Raad van State met een annulatieberoep en een vernietigingsprocedure. De raadsmannen van de gemeente zullen op de zaak gezet worden. Anderzijds stelde de burgemeester dat hij wil onderhandelen met Heliventure en de AED studio’s om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Volgens Vlaams Belang is dit een hoogsteigenaardige piste; enerzijds in beroep gaan bij de Raad van State tegen de beslissing en anderzijds onderhandelen over de zelfde beslissing met Heliventure. Begrijpe wie begrijpen kan!

Het Vlaams Belang blijft van mening, zoals wij reeds in 2014 stelden, dat een helihaven met uitgebreide activiteiten niet thuishoort in dit sterk bevolkte gebied.De bijna 4000 ingediende bezwaarschriften tegen de inplanting van de helihaven bevestigen dit alleen maar. Lint is een residentiële en rustige gemeente. De omgeving van de site is nog groen met aangrenzend agrarisch- en natuurgebied en bewoning. Het bestuursakkoord van de gemeente Lint stelt: “Om onze gemeente leefbaar te houden voeren we een ruimtelijk beleid dat inzet op het behoud van landelijke open, groene ruimten, parken en landschappen.” Een helihaven heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de gemeente en veroorzaakt enkel geluidsoverlast en vervuiling.

Het is onaanvaardbaar dat in tijden waarop de Vlaamse overheid ingevolge de Europese richtlijn omgevingslawaai investeringen doet inzake geluidsschermen voor lawaai van autoverkeer en spoorverkeer, terwijl men tegelijkertijd in drukbevolkte gebieden helihavens gaat inrichten.