Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018
Lokaal @ Vlaams Belang

SPEERPUNT - VLAAMSE IDENTITEIT!

Vlamingen moeten zich thuis kunnen voelen in Lint ons DORP! Het behoud van het Vlaams karakter en het respecteren van het Nederlands zijn daarvoor zeer belangrijk. Het Nederlands moet in Vlaanderen en in Lint niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet in onze steden en gemeenten ook de omgangstaal zijn en blijven. In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt.

Lintis een Vlaamse gemeente waarbij elke Lintenaar zich moet thuis voelen.

Het Vlaams Belang wil dat elk initiatief dat het Vlaams karakter van de gemeente Lint uitdraagt, ondersteund en gestimuleerd wordt door het gemeentebestuur. Oa:

* Vlaamse of Lintse folklore moet de plaats krijgen die het verdient.

* Via gemeentelijke info willen we de inwoners oproepen om op 11 juli de Vlaamse-leeuwenvlag uit te hangen.

* De gemeentelijke 11-julivieringen mogen een wat meer strijdbaar en cultureel Vlaams karakter dragen.

* Toezien op de taalzuiverheid en correctheid in alle gemeentelijke publicaties.