Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / gemeeteraadsverkiezingen 14 oktober 2014

gemeeteraadsverkiezingen 14 oktober 2014
Lokaal @ Vlaams Belang

SPEERPUNT - VEILIGE GEMEENTE

Veiligheid is voor het Vlaams Belang een topprioriteit.

Het Vlaams Belang wil meer blauw op straat. Er is een wijkagent , maar op het terrein krijgen we hem zelden of nooit te zien. Regelmatig een agent in het straatbeeld zal de aanspreekbaarheid verhogen en kan de bewoners een zeker gevoel van gerustheid geven en aantonen dat er wordt gewaakt. Het Vlaams Belang wil dat de wijkagent door alle inwoners gekend is.

De wijkagent moet meer betrokken worden bij wijkvergaderingen en tevens buiten de kantooruren beter bereikbaar zijn.

De zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat maakt de politie meer aanspreekbaar en verbetert de samenwerking tussen inwoners en politie. Aanwezigheid op het terrein verzekert een kordate aanpak van heel wat vormen van overlast en criminaliteit.

Daarom moeten politiemensen maximaal de straat op en moeten er per politiezone voldoende operationele interventieploegen beschikbaar zijn.Er moet dan ook werk gemaakt worden van een inhaaloperatie voor het structurele tekort aan lokale politiemensen.

Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid van een buurt, een wijk of de gehele gemeente verhoogt. Consequent en altijd. Dat gaat dus heel wat verder dan een politioneel optreden ten aanzien van straat- en geweldcriminaliteit. Nultolerantie moet ook gelden voor druggebruik, vandalisme en werkelijke overlast. Van druggerelateerde overlast is er in Lint spijtig genoeg hoe langer hoe meer sprake. Druggebruik, dealen en rondhanggedrag, bijvoorbeeld in en rond het gemeentepark, moet men strengeraanpakken. Steeds jongere mensen worden hier het slachtoffer van.

Er moeten meer preventiecampagnes komen en oa controles bij scholen. Wij pleiten voor een gemeentelijke campagne tegen druggebruik via het gemeentelijk infoblad en de jeugd- en sportverenigingen.