Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / GROEN-schepen van RO blijft verkavelen

GROEN-schepen van RO blijft verkavelen
Lokaal @ Vlaams Belang

Ondanks de verkiezingsbeloften van alle Lintse partijen om Lint leefbaar te houden gaat de verkavelingsdrift gewoon verder. En dan hebben we het vooral op het kartel GROEN/SP.a olv de groene schepen van Ruimtelijke Ordening.
In de vorige legislatuur zat het kartel GROEN/SP.a samen met Vlaams Belang in de oppositie. Zij stemden toen tegen elke nieuwe verkaveling. Zij schreven hierover zelfs een artikel, op het einde van vorige legislatuur, in hun blad “GROEN”: de verkavelingswoede in Lint. Andere publicaties van GROEN stelden oa het volgende, ik citeer: “Laten we het uitzicht van onze gemeente over aan bouwpromotoren en projectontwikkelaars? Als GROEN blijven wij ons verzetten tegen nog meer verkavelingen.” De fractieleider van het kartel stelde toen nog dat het bestuur niet goed bezig was indien het kiest om elk “gat” toe te bouwen. Vandaag bouwt de meerderheid van NV-A/Groen/SP.a elk gat dicht.
Ook SP.a blijft niet achterwege in haar publicaties met oa de volgende quote: “De voorbije jaren hebben vooral de verkavelaars zich baas getoond in Lint. Wij (SP.a) zullen die met veel plezier weer hun plaats leren kennen!”.
Het kartel Groen/SP.a was in de vorige legislatuur, zoals Vlaams Belang, tegen een toetreding van de gemeente Lint tot het Hoofdstedelijk gebied Antwerpen waardoor er meer en kleinere percelen moesten bebouwd worden. Nu zorgt deze fractie er mee voor dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.
Deze meerderheid van NV-A/Groen/SP.a keurde verschillende verkavelingen goed. Verkaveling Zevenhuizen een gebied van meer dan 10.000m² waar een 250-tal woningen zullen gebouwd worden in overstromingsgebied. Gebied Zevenhuizen had een signaalgebied (de mogelijkheid om een gebied een andere bestemming te geven) kunnen worden, maar dit was geen optie voor de meerderheid. Het kartel Groen/SP.a keurde als meerderheidspartij ook de verkaveling Laarbeemdeken goed. Bij de ontwikkeling van de groen- en woonzone Ganzenbol is er ook voorzien dat een deel kan verkocht worden als bouwgrond.
Verder is er nog de verkaveling Schranshoevelaan waar het college negatief advies voor uitbracht en geen vergunning gaf maar naliet het beroep op te volgen omdat het door de bestendige deputatie werd vernietigd met alle gevolgen van dien.
Vlaams Belang begrijpt deze houding van het kartel Groen/SP.a niet. Vlaams Belang heeft altijd gestreefd naar een absolute verkavelingstop en wil zo dat de kostbare groene ruimten die er nog zijn maximaal gevrijwaard worden. Vlaams Belang zit nog steeds op de zelfde lijn als toen; het zijn Groen en SP.a die van mening veranderd zijn en nu iedere verkaveling klakkeloos goedkeuren. Er werd nog nooit zoveel groene ruimte verkwanseld als tijdens deze legislatuur onder leiding van de GROEN(e) schepen van Ruimtelijke Ordening! Verandering bij NV-A hadden we niet verwacht!
Vlaams Belang is nog steeds voor een leefbaar Lint maar dit wordt met de dag moeilijker gemaakt door elk open stukje groen vol te bouwen. De aankoop door het bestuur eind 2017 van enkele percelen landbouwgrond/overstromingsgebied zal hier spijtig genoeg niets aan veranderen.