Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Nieuwe sportzaal uit de startblokken!

Nieuwe sportzaal uit de startblokken!
Lokaal @ Vlaams Belang

uitreksel verkiezingsprogramma Vlaams Belang 2006:
“De bestaande sport- en recreatiezone optimaal benutten door eventueel een herinrichting van de beschikbare ruimte.
Bijkomende sportinfrastructuur voorzien voor alle Lintse sportverenigingen; dit is een dringende noodzaak omdat de bestaande infrastructuur niet meer voldoet aan de behoefte.
Ijveren voor het eventuele behoud van de sportterreinen in de Zevenhuizenstraat.
Sportraad als gelijke partner laten meespelen; vooral als adviserend orgaan.”
Uitreksel verkiezingsprogramma Vlaams Belang 2012:
“Alle sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad, moeten voldoende ondersteund worden door de gemeentelijke overheid om het sporten in eigen gemeente te stimuleren, zowel voor jeugd als senioren.
Het Vlaams Belang pleit voor broodnodige betere sportinfrastructuur, het herinrichten van de beschikbare sportruimten en ook nog andere mogelijkheden die verder moeten onderzocht worden. De Lintse bevolking is de laatste jaren aangegroeid met vele jongeren die op de één of andere manier willen sporten. De gemeentelijke overheid moet daar dringend een antwoord op geven.”
Meer nog het Vlaams Belang is reeds sinds 2003 steeds pleitbezorger geweest voor bijkomende sportinfrastructuur in onze gemeente (oprichting commissie “nood aan Lintse sportverenigingen”).
Na 15 jaar is het uiteindelijk zover. De huidige meerderheid is begonnen aan de bouw van bijkomende sportinfrastructuur. De Vlaams Belang-fractie kan dit alleen maar toejuichen. De ruwbouw staat er. Hopelijk gaat de verdere afwerking ook vlot zodanig dat bij aanvang van het nieuwe sport- en cultuurseizoen 2018-2019 gebruik kan gemaakt worden van de nieuwe sportzaal, zoals gepland.
Toch heeft Vlaams Belang enkele opmerkingen bij het ganse project. Er was maar één aannemer die binnen de prijs van twee miljoen euro kon blijven. Het werd een “Design & Built”- onderneming; maw alles moet uigevoerd worden binnen het vastgelegde bedrag: de renovatie van kleedkamers, douches en sanitair en de bouw van de nieuwe sportzaal.
De renovatie is ondertussen uitgevoerd. Spijtig genoeg heeft men geen of te weinig rekening gehouden met de verschillende adviezen die werden uitgebracht door vooral de Vlaams Belang-fractie. De ongemakken in de kleed- en doucheruimten blijven dan ook niet uit. Wij hopen dan ook dat de afwerking van de sportzaal vlot zal verlopen.