Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / woordje van de voozitter

woordje van de voozitter
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste Lintenaren,
Mag ik beginnen met u allen een voorspoedig en vooral een gezond 2018 te wensen. Ruim laat,
maar daarom niet minder gemeend!
Dit jaar en ook 2019, zijn verkiezingsjaren dus twee belangrijke jaren. We hebben, als burger, de
kans om een gevoerd beleid goed of af te keuren.
Dat er met het beleid van de huidige coalitie van N-VA, Groen en SPA in onze gemeente Lint één en
ander misliep hoef ik u niet te vertellen. Als opmerkzame burger merkte u dit zelf ook wel.
Het volbouwen van de laatste stukjes groen, de toestand van het park en omgeving, de dikwijls
slordige toestand van onze gemeente in het algemeen, zijn menig Lintenaar een doorn in het oog en
terecht volgens mij.
Het Vlaams Belang wil verandering en echte verandering deze keer. Niet zoals de N-VA
verandering beloofde en uiteindelijk niets deed.
Onze partij wil van Lint terug een aangenamere gemeente helpen maken waar het goed om leven is
en waar er nog een stukje groen overblijft, waar we ons niet blauw betalen aan belastingen en waar
onze kinderen en kleinkinderen graag zullen wonen.
Helpt u ons om dit te realiseren?
Johan Verreyt
Afdelingsvoorzitter.